.:بگو چی بود گناهم:.

ترسم ازت نخونم
توفکرتونمونم

اما واست ميخونم
ببخشا ببخشاگناهم

ببخش منو گناهم
بااين که بي گناهم
نشوبلاي جونم
ببخشا گناهم

اين همه ازتوخوندم
اگه روسنگ ميخوندم
بخشيده بود گناهم
ببخشاگناهم
ببخشا

ببخش منو توببخشا
توببخشا گناهم

توبه که حرف دلمو
رونکنم حتي به تو
روکردن حرف دلم
شددليل رفتن تو


آه اي جميع عــاشقا
اي عاشقاي سربه راه
روکـــــردن حـــــرف دلا
شـــــده دليل رفتنـــــا


بيا بيا بگوچي بود گناهم
خودت ميدوني که چه بيگناهم
هرچي بگي قبول برگرد کنارم
بازم ميخونم که ببخش گناهم

ببخشا ببخشا توببخشا

ببخش منو توببخشا
توببخشا گناهم


 .:پر دردم:.

 

اي خدابازدلم گرفته
بگوکه عشق من نرفته
چي ازمن شنيده
گذاشته ورفته
چي ميشه چي ميشه برگرده


چي ازمن شنيده
گذاشته ورفته
چي ميشه چي ميشه برگرده

پردردم پردردم واسه عشقش چه ها کردم
همه عمرم فداکردم
وفاازعشقش نديدم


پاگذاشتي تورواحساسم
کشتي توعشقوتوقلب من
چي ازمن شنيدي گذاشتي ورفتي
مي دونم نمیخواي برگردي


پردردم پردردم واسه عشقش چه ها کردم
توبه کردم توبه کردم که ديگه عاشق نباشم


.:بیـــا برگــــرد:.

اي سفرکرده ي خوبم
اگه دلتنگ شدي برگرد
چشم به راهتم هنوزم
توشباي غصه ودرد
اي سفرکرده توبرگرد
کسي روجزتوندارم
کسي که به وقت گريه
سررو شونه هاش بذارمبيابرگرد بي توسرده شب وروزم بي تو تنهام
بيابرگرد بي تواينجا يه غريبه توي شبهام

بيابرگرد چشم به راه تونشستم
بيابرگردمن هنـــوزدل به توبستم

بيا برگرد

ميدوني من آرزومه خوش باشي هرجاکه هستي
نمي دونم که ميبينم دوباره پيشم نشستي
سفرکرده ي خوبم بي توشبام سوت وکوره
برگردوببين دل من واسه تو چقدر صبوره


بياتابازبانگاهت نفسي تازه بگيرم
سرروشونه هات بذارم بخونم برات ميميرم
اي سفرکرده تونيستي ببيني دلم چه تنهاست
تو شباي وهم وترديد يه اسير ميون غم هاست


بيابرگردکه غم من اين روزا بي توبودنه
توخزون بي کسي ها اين شبا بي تو خوندنه

بيا برگرد.:دلم نمیاد:.


مي خوام بهش بگم بره دلم نمياد
ازتودلم بيرون بره دلش نمي خواد
خداکنه ديگه نگه واسم ميميره
ميترسم که بگم بره آهش بگيره

کمکم کن اي خدااون بشه ازم جدا
حتي ازته دلش نزنه منو صدا

مي خوام اينو باور کنه ديگه تمومه
بودن من کناراون ديگه حرومه
سخته برام چه جور بگم که نمي خوامت
ازدل من بيرون بره نگه ميخوامت
يه جوربره اما نرنجه ازدل من
نگاه آخرش نباشه مشکل منکمکم کن اي خدااون بشه ازم جدا
حتي ازته دلش نزنه منو صدا
کمکم کن اي خدااون بشه ازم جدا
حتي ازته دلش نزنه منو صدامي خوام بهش بگم بره دلم نمياد
ازتودلم بيرون بره دلش نمي خواد
خداکنه ديگه نگه واسم ميميره
ميترسم که بگم بره آهش بگيره

کمکم کن اي خدا


.:جواب رد:.

به همراه مبین

 

خدارو شاهدميگيرم جزتوبه هيچکي دل ندم
هرکي بياد سراغ من جواب ردبهش بدم

ميگم که عشق من تويي بود ونبود من تويي
هرکي بگه دوست دارم ميگم وجودمن تويي


بيا يه کاري بکنيم عشق ازمون دل نکنه
بيادبمونه پيش مون حرف جدايي نزنه

از توميخوام که قلبتو فقط نثارمن کني
باشي به يادم شب وروز منو فراموش نکني

قصه ي عشق توبه دل ميشينه
خواب تورو هرشب دلم ميبينه
اينو بودن تموم خاطراتم
باتوديگه تاعمردارم عجينه

دلم مي خوادکه بادلم بموني
منو توعشق آخرت بدوني
دلم مي خواد که مثل من هميشه
پابند عشقمون توهم بموني


.:از یاد من نمیره:.


ازيادمن نميره روزهاي باتوبودن
قراره زيره بارون دلو به تو رسوندن

ازيادمن نميره اون همه بي قراري
تپيدن دلامون اون همه بد بياري


هرگز نميره هرگز ازيادمن ميدوني
تويي که حالا پيشم ازعاشقي ميخوني

 
يادت ميادميگفتي بي تو باشم ميميرم
همه ي عالمي رو من به دوشم ميگيرم

يادت ميادبه شوخي گفتي دوسم نداري
ديدي مردم وگفتي سربه سرم ميزاري

ازيادمن نمي ره ولي به تو رسيدن
روهرچي عشقه جزتو خط سياه کشيدم 
 


موضوعات مرتبط: ♥مصطفی فتاحی♥ ، ♥متن ترانه های مصطفی فتاحی♥

تاريخ : 90/12/19 | | نویسنده : نرگس |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.